Aktuelt

 • Bålbrenning og grilling

  27.04.2021
  Det er ikke alltid så lett å skjønne hva som er lov og ikke lov. Grenland Brann og Redning har på sine hjemmesider til enhver tid oppdatert informasjon om hva som er gjeldene.  Det generelle bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september. Det er...
  Les mer
 • Reguleringsplanendring for Bjønnåsen- Langbråten

  27.04.2021
  I henhold til plan-og bygningsloven §§12- 14 og 12-8 varsler Drangedal kommune ved avdeling for plan, næring og utvikling på vegne av forslagsstiller Peder Rønningen og plankonsulent VA- Consult AS oppstart med arbeidet med reguleringsplanendring for...
  Les mer
 • Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd felt H4 og H6 i reguleringsplan for Grønlihallen i Drangedal kommune

  23.04.2021
  Med hjemmel i plan og bygningsloven §12.8 varsles det at Gautefalltomter AS setter i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd på gbnr 44/133 i Drangedal kommune. Området er en del av, og benevnt H4 og H6 i gjeldende reguleringsplan...
  Les mer
 • Reguleringsplan Blåbærheia

  19.04.2021
  I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-8 varsler Drangedal kommune v/avd for plan, næring og utvikling på vegne av forslagstiller Peder Rønningen og plankonsulent VA Consult AS, oppstart med arbeid med reguleringsplanendring for Blåbærheia...
  Les mer
 • Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Varpet Industriområde

  19.04.2021
  Høring og offentlig ettersyn, forslag til detaljreguleirngsplan for Varpet, planid 20200001 Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 15.04.2021 sak 31/21 Følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalg for plan, teknikk, næring...
  Les mer
 • IDE - utvikling - NAV kurs

  15.04.2021
    Drømmer du om å starte firma, lurer på hvordan du begynner og hvordan du går frem? Da har NAV et kurs som kan hjelpe deg å realisere denne drømmen. Norge er helt avhengig av at flere starter bedrifter i årene fremover for å skape de arbeidsplassene v...
  Les mer
 • Varsel om oppstart av planarbeid gbnr 29/21, 31 m.fl -Detaljreguleirng for Hulfjell gård

  17.03.2021
  Varsel om oppstart av planarbeid gbnr 29/21, 31 m.fl. - Detaljregulering for Hulfjell gård Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø AS på vegne av Jan Halvor Høidalen starter arbeidet med detaljregulering for...
  Les mer
 • Høring og offentlig ettersyn - Laukfjell Hytteområde

  16.03.2021
  Høring og Offentlig ettersyn, Laukfjell Hytteområde Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø har i møte 11.03.2021 vedtatt å legge Laukfjell Hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningsloven § 5-2 og § 12-10. Hensikten...
  Les mer
 • Søknadsfrist for SFO- plass

  16.03.2021
  Søknadsfrist for plass i Drangedal kommune sine skolefritidsordninger for skoleåret 2021/2022 er 1. april . Link til søknadsskjema finner du her. Link til oversikt over SFO øktene finnes her.
  Les mer
 • Innskriving av 1. klassinger

  10.03.2021
  INNSKRIVING AV 1. KLASSINGER. Barn som er født i år 2015 vil fra høsten 2021 ha rett og plikt til grunnskoleopplæring. Drangedal 10-årige skole, Kroken skole og Tørdal skule har innskriving av 1. klassinger for skoleåret 2021/2022, på følgende sted og...
  Les mer
 • Søknadsportalen Webcruiter er i orden igjen

  08.03.2021
  Det var tekniske problemer med Webcruiter søndag 7. mars. Feilen er nå rettet, og det er mulig å søke på stillinger som vanlig. På grunn av dette er søknadsfristen på stilling som ferievikar i Helse og velferd forlenget til tirsdag 9. mars.   Her er...
  Les mer
 • Utsatte møter i mars

  08.03.2021
  Følgende møter i mars er utsatt til april Rådet for mennesker for nedsatt funksjonsevne som var satt opp tirsdag 9. mars er utsatt til tirsdag 20. april Eldrerådet som var satt opp tirsdag 9. mars er utsatt til tirsdag 20. april. Mangfold og...
  Les mer
 • Problemer med søknadsportalen Webcruiter

  07.03.2021
  Webcruiter har for tiden dessverre tekniske problemer, så det er ikke mulig å søke på stillinger i dag søndag 7. mars. Webcruiter har oppgitt at det er usikkert når feilen kan blir rettet. Søknadsfristen til stillingene som ferievikar i Helse og velfer...
  Les mer
 • Dagens kommunestyret er utsatt til 18. mars

  04.03.2021
  Dagens kommunestyret blir utsatt i 14 dager til 18. mars. Det ekstraordinære Formannskapsmøte i dag gjennomføres digitalt.
  Les mer
 • Varsel om oppstart detaljreguleringsplan for Bleka Søliane

  03.03.2021
  Varsel om oppstart av planarbeid deler av G/Bnr 44/1 - Bleka Søliane med varsel om utbyggingsavtale. Plan-ID 20190001 Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø AS på vegne av grunneier Olav Gautefald starter...
  Les mer
 • Aksellastrestriksjoner

  02.03.2021
  Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, kan det innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veier i Drangedal kommune i teleløysingsperioden. Eventuelle restriksjoner vises ved at det blir satt opp skilt.
  Les mer
 • Eiendomsskatteliste 2021

  01.03.2021
  Eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn jfr. eienomskattelovens §15 . Listene ligger ute i 3 uker fra 1. mars 2021.   Eiendomsskatteliste 2021    Fritak etter §5 og §7 Mer informasjon om eiendomsskatten finner du her
  Les mer
 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for kublikøllen fjelltak i Drangedal Kommune - Offentlig ettersyn av planprogram

  23.02.2021
  Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for kublikøllen fjelltak i Drangedal Kommune - Offentlig ettersyn av planprogram I hht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for Reguleringsplan for Kublikølle...
  Les mer
 • Samarbeidsavtale mellom Politiet og Drangedal kommune

  19.02.2021
  Drangedal kommune har i dag 19. februar 2021 signert avtale om samarbeid mellom Politiet og Drangedal kommune. Forslaget til samarbeidsavtale ble enstemmig vedtatt av kommunestyret 4. februar i sak 8/21. Signert samarbeidsavtale kan du lese her        ...
  Les mer
 • Søknadsfrist løypekjøring og aktivitetstilskudd 1. mars

  16.02.2021
  Tilskudd til løypekjøring 2021 Lag og foreninger kan nå søke tilskudd til oppkjøring og drift av skiløyper. Søknadsfrist 1. mars 2021 Søknadsskjema finner du her Søknadsskjema sendes til postmottak@drangedal.kommune.no Søknadsfrist for aktivitetstilsku...
  Les mer
 • Gratis vinterferieaktiviteter for barn

  16.02.2021
  Drangedal kommune, Drangedal sparebank og Drangedal Frivilligsentral inviterer til gratis vinterferieaktiviteter for barn. MANDAG 22. FEBRUAR Drangedal kommune inviterer til morsomme aktiviteter og lek i idrettshallen klokka 12.00 - 15.00 for barn i...
  Les mer
 • Høring-Mål og retningslinjer for forvaltining av hjortevilt og bever i Drangedal kommune 2021-2013

  15.02.2021
  Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø har i møte 11.02.2021 vedtatt å legge forslag til mål for forvaltning av hjortevilt og bever i Drangedal kommune 2021 – 2023 ut til høring. Høringsfrist er satt til 14 . mars 2021 . Utsatt høringsfrist:...
  Les mer
 • Sluttbehandling av Kommunedelplan for Gautefallheia 2021 - 2033

  10.02.2021
  Sluttbehandling av Kommunedelplan for Gautefallheia 2021-2033. Kommunestyret har behandlet saken i møte 04.02.2021, sak 4/21 Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15, vedtar kommunestyret kommunedelplan for Gautefallheia 2921-2033 som består av:...
  Les mer
 • Detaljregulering for Eikenes etter forenkla prosess § 12-14

  09.02.2021
  Administrativt vedtak etter delegert myndighet sak nr.: 9/21 Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas søknad etter forenklet prosess for detaljplan for Eikenes hyttegrend, planid 20130001. Endringer i bestemmelsene er merket med rødt....
  Les mer
 • Søknadsfrist for barnehageplass

  08.02.2021
  Søknadsfrist for plass i Drangedal kommune sine barnehager er 1. mars 2021 .  Elektronisk søknadsskjema: -       under fanen; koronavirus og snarveier, kommunale søknadsskjemaer. Oversikt over barnehagenes plasstørrelser og priser: -       under fanen;...
  Les mer
 • Avlyst møte 11. februar

  08.02.2021
  Det planlagte møte i hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 11.02.2021 er avlyst.
  Les mer
 • Varsel om igangsetting av planarbeid

  19.01.2021
  Varsel om igangsetting av planarbeid med planprogram for Varpet - Tørdal i Drangedal kommune Med hjemmel i plan og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9 varsles det at Planhuset AS, på oppdrag for Drangedal Kraft AS, setter igang arbeidet med detaljregule...
  Les mer
 • Gratis strøsand

  14.01.2021
  Drangedal kommune - gratis strøsand Som privatperson kan du hente gratis strøsand. Strøsanden er kun tenkt til privat bruk. Praksisen er at man ikke kan komme med henger og fylle opp. Men alle kan ta med litt i en bøtte eller pose.  Strøsanden finner d...
  Les mer
 • Til foreldre i Drangedal

  05.01.2021
  Trenger du/dere noen å snakke med om barna deres og om det å være foreldre? Vi ønsker alle det beste for barna og ungdommene våre. Det å være foreldre gir mye glede. Denne gleden blander seg i kortere eller lengre perioder med bekymringer og det kan væ...
  Les mer
 • Kommunehuset stenges for publikum

  04.01.2021
  Kommunehuset stenges for publikum fra og med mandag 4. januar. Det er muligheter for å gjøre avtale med saksbehandler. Trenger du å komme i kontakt med Drangedal kommune kan du ringe kommunens servicekontor på 3599 7000.
  Les mer
 • Åpningstider jule og nyttårhelgen 2020

  21.12.2020
  Servicekontoret har åpent Mandag 21. desember 08:00 - 15:00 Tirsdag 22. desember 08:00 - 15:00 Onsdag 23. desember 08:00 - 15:00 Torsdag 24. desember  stengt Mandag 28. desember 10:00 - 14:00 Tirsdag 29. desember 10:00 - 14:00 Onsdag 30. Desember 10:00...
  Les mer
 • Formannskapets forslag til budsjett 2021

  25.11.2020
  Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 ligger nå ute. Dokumentet kan du lese her.  eller du kan lese det på kommunens servicekontor.
  Les mer
 • Utsatt tilsyn på vann - og avløpsanlegg, pga Covid

  23.11.2020
  Drangedal kommune utsetter fysiske tilsyn på grunn av Covid. Arbeidet gjenopptas så snart nasjonale retningslinjer tillater det.
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  16.11.2020
  Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Søknadsfrist 4.desember For informasjon om ordningen og søknadsskjema trykk her.
  Les mer
 • Forslag til budsjett 2021 og økonomplan 2021-2024

  12.11.2020
  Kommunedirektøren har i dag lagt frem forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 for Formannskapet. Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 kan du lese her. Kommunedirektørens presentasjon av budsjettet finner du her.
  Les mer
 • Avlysning og endringer i møtplanen for november

  04.11.2020
  Vi har fortløpende vurdering av smittesituasjonen i forkant av møtene med tanke på utsettelser evt. ha de digitale. Eventuelle endringer blir kunngjort på kommunens hjemmeside og facebook. Møtene vil være åpne for presse men stengt for publikum....
  Les mer
 • Høring - ny forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder

  28.10.2020
    Nå har du muligheten til å uttale deg om forskrift om folkevalgtes rett til godgjøring og velferdsgoder, Drangedal kommune, Vestfold og Telemark. Drangedal kommunestyre vedtok i sak 92/20 den 15.10.2020 å legge forskriften ut på høring. Kommunelovens...
  Les mer
 • Drangedal regodkjent som trafikksikker kommune

  22.10.2020
  Drangedal kommune har i dag hatt besøk av Trygg Trafikk i forbindelse med regodkjenning som trafikksikker kommune. Trygg Trafikk har gjennomført en evaluering av trafikksikkerhetsarbeidet i Drangedal de siste år og har etter en grundig gjennomgang...
  Les mer
 • Problemer med avtalegiro - kommunale avgifter

  19.10.2020
  Vi har hatt noen tekniske utfordringer hos vår leverandør som gjør at enkelte ikke har fått avtalegiro denne måneden. Vi jobber med saken, og de det gjelder vil få avtalegiro med forfall 30/10.20. Vi beklager ulempen.
  Les mer
 • Avlyst møte i ungdområdet 19.10.20

  14.10.2020
  Det planlagte møte i ungdområdet 19.10.20 er avlyst.
  Les mer
 • Influensavaksinering 2020

  02.10.2020
  Sted og dato for influensavaksinering Tirsdag 20. oktober Klubbhuset i Drangedal . Kl. 09.00 - 19.00 Stengt for vaksinering mellom 12.00 -12.30 og 15.30 - 16.00. Onsdag 21. oktober Furuheim i Tørdal kl. 17.00 - 20.00 Torsdag 22. oktober Sion på...
  Les mer
 • Drangedal brannvesen om bråtebrenning

  29.09.2020
  Drangedal brannvesen oppfordrer alle som tenker seg og fyre opp hageavfall, kvist ol om å melde dette inn til vår vakttelefon nr. 970 27 609 Vi får stadig inn meldinger om disse «røykskyene» fra forbipasserende personer som igjen ringer 110 som igjen...
  Les mer
 • Influensavaksinering 2020

  23.09.2020
  Årets influensavaksine kommer til Telemark i uke 42. Drangedal kommune planlegger oppstart av vaksinering i uke 43. Nærmere info vil bli annonsert og lagt ut på kommunens hjemmeside og facebookside når det nærmer seg.
  Les mer
 • Endring i møteplan for september

  17.09.2020
  Det gjøres følgende endring i møteplan for september Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur torsdag 24.09. Kl. 08.00 Befaring i sektor Kl. 13.30 Møte i hovedutvalg for oppvekst mangfold og kultur Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur freda...
  Les mer
 • Kommunale tomter

  16.09.2020
    Boligtomter for salg i Drangedal kommune Har du en drøm om å bygge? I Drangedal har du muligheten! Drangedal kommune har utarbeidet en oversikt som tar for seg ledige kommunale tomter i kommunen som er regulert til boligformål. Oversikten viser tomte...
  Les mer
 • ICDP - Foreldrekurs

  09.09.2020
  Trenger du/dere noen å snakke med om barna deres og om det å være foreldre? Vi ønsker alle det beste for barna og ungdommene våre. Det å være foreldre gir mye glede. Denne gleden blander seg i kortere eller lengre perioder med bekymringer og det kan væ...
  Les mer
 • Legevakt Drangedal kommune

  25.08.2020
  Fra 1. september inngår Drangedal legevaktsamarbeid med Skien kommune
  Les mer
 • Reetablering av fortau langs rådhusparken i sentrum

  24.08.2020
  I disse dager starter kommunen opp med å bygge nytt fortau langs rådhusparken i sentrum med universell utforming, dvs. tilrettelagt fortau og gangfelt for blinde og svaksynte. For å få til et bredt nok fortau må vi desverre fjerne de 4 store bjørkene,...
  Les mer
 • Søknadsfrist 1 september for å søke om aktivitetstilskudd

  21.08.2020
  Søknadsfrist for å søke om aktivitetstilskudd er 1. september. Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du her eller på servicekontoret. Søknaden sendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no eller leveres på servicekontoret. Har du...
  Les mer
 • Høring navnesak Sandnes/Sannes

  20.08.2020
  Drangedal kommune ber om innspill til navnesak Sandnes/Sannes Generelt om navnehøring: Saken sendes ut på offentlig høring via annonsering på kommunes hjemmeside og i lokalavisen. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis til mailto: postmottak@drangedal.k...
  Les mer
 • Nå kan du søke om midler fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg

  20.08.2020
  Fylkets trafikksikkerhetutvalget (FTU) disponerer en halv  million kroner som skal gis ut i 2020. Kandidatene som blir vurdert kan være både velforeninger, organisasjoner og enkeltpersoner, som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i...
  Les mer
 • Skolestart og trafikksikkerhet

  17.08.2020
  Det er skolestart i Drangedal i dag og et nytt kull med førsteklassinger og andre skoleelever skal ut i trafikken. SENK FARTEN, VÆR OPPMERKSOM OG SØRG FOR BLIKKONTAKT Trygg Trafikk har utarbeidet en informasjonsbrosjyre knyttet til skolestart og...
  Les mer
 • Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn

  11.08.2020
  Før man begynner gravearbeid på eller ved kommunal vei eller grunn må man sende inn gravesøknad og arbeidsvarsling til kommunen. Les mer om dette ved å gå inn på "Vei" under "Teknisk og eiendom" eller ved å trykke her.
  Les mer
 • Skolestart skoleåret 2020/2021

  05.08.2020
    SKOLESTART SKOLEÅRET 2020/2021 Oppstart for grunnskolene i Drangedal kommune finner sted på følgende tidspunkt:   Drangedal 10-årige skole, 1. trinn:                           mandag 17. august kl. 10.00 Drangedal 10-årige skole, 2. – 10. trinn:     ...
  Les mer
 • Ny krisepakke for frivilligheten

  21.07.2020
    En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrnagement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd...
  Les mer
 • Ferietid i Drangedal kommune

  02.07.2020
  Servicekontoret innfører ordinære åpningstider fra mandag 6. juli. Alle besøkende må innom servicekontoret og registrere seg før de kan snakke med saksbehandler. På grunn av ferieavvikling vil det være tynt bemannet på økonomiavdelingen i juli måned....
  Les mer
 • Konkurranse for anskaffelse av vinterdrift 2020 - 2023

  02.07.2020
  Drangedal kommune - bygg, eiendom og kommunalteknikk har lagt ut konkurranse for anskaffelse av vinterdrift 2020 - 2023. Innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører inkludert utstyr til vinterdrift av kommunale veier og plasser i...
  Les mer
 • Høring - forslag til planstrategi Drangedal kommune 2020-2024

  29.06.2020
  Drangedal kommune melder med dette oppstart av arbeidet med ny kommunal planstrategi for den neste fireårsperioden. Frist for innspill settes til 7. august 2020 og sendes til postmottak@drangedal.kommune.no Forslag til planstrategi og oversikt over...
  Les mer
 • To fakturaer med forfall 20.juli 2020

  25.06.2020
  I mars vedtok kriseberedskapen i kommunen sammen med ordføreren å forskyve en faktura for å avhjelpe næringsliv og private, da mange mistet inntekten over natten på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder kommunale avgifter. I den forbindelse ble det...
  Les mer
 • 8 tips for naturvennlig friluftsliv

  24.06.2020
  8 tips for naturvennlig friluftsliv fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   Ut på tur i sommer?! Miljøavdelingen hos Fylkesmannen gleder seg over at så mange tar i bruk den flotte naturen i Vestfold og Telemark. Fra blankskurte svaberg og frodig...
  Les mer
 • Dagens formannskapsmøte

  23.06.2020
  Dagens formannskapsmøte er fremskyndet til kl 10.00.
  Les mer
 • To fakturaer med forfall 20.juli 2020

  22.06.2020
  I mars vedtok kriseberedskapen i kommunen sammen med ordføreren å forskyve en faktura for å avhjelpe næringsliv og private, da mange mistet inntekten over natten på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder kommunale avgifter. I den forbindelse ble det...
  Les mer
 • Søknad om konsesjon for nytt Nyland Settefiskanlegg for aure

  22.06.2020
  Drangedal kommune har mottatt søknad om etablering av nytt landbasert settefiskanlegg for produksjon av aure ved Nyland. Anlegget planlegger å pumpe vann fra Nedre Toke til klekking, startfôring og produksjon av inntil 500.000 fisk på størrelse opp til...
  Les mer
 • Regler for hagevanning Drangedal kommune

  18.06.2020
  Innhold Regler for hagevanning Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Abonnenter ved de forskjellige vannverkene kan vanne etter følgende faste regler: Reglene gjelder for...
  Les mer
 • Kontigentkassa i Drangedal

  09.06.2020
  Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen  6 år til de er ferdige med videregående skole,  som er berørt av lavinntektsproblematikk og har bostedsadresse i Drangedal. Hva kan det søkes støtte til? Støtten skal dekke kontingent eller utsty...
  Les mer
 • Jordskiftemeddommere, lagrettemedlemmer og meddommere til domstolene

  02.06.2020
  Valgnemndas forslag til meddommere for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 er lagt ut på servicekontoret til alminnelig ettersyn. Enhver som har noe å innvende mot forslaget oppfordres om å melde det til kommunen innen 18.06.2020.
  Les mer
 • Til foreldre i Drangedal

  28.05.2020
  Trenger du/dere noen å snakke med om barna deres og om det å være foreldre? Vi ønsker alle det beste for barna og ungdommene våre. Det å være foreldre gir mye glede. Denne gleden blander seg i kortere eller lengre perioder med bekymringer og det kan væ...
  Les mer
 • Regler for hagevanning Drangedal kommune

  25.05.2020
  Regler for hagevanning Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Abonnenter ved de forskjellige vannverkene kan vanne etter følgende faste regler: Reglene gjelder for abonnenter...
  Les mer
 • Tilskudd til sommerarbeid for ungdom 2020

  22.05.2020
  Ordningen med tilskudd til sommerarbeid for ungdom er nå lagt ut på kommunens hjemmeside. Søknadsfrist er 10. juni 2020. Du finner regler og søknadsskjema for ordningen her
  Les mer
 • Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

  19.05.2020
    Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) er et støttesenter for menn, kvinner, gutter og jenter som har opplevd seksuelle overgrep, enten som barn eller voksen. De har også tilbud til pårørende og partnere til de som har vært utsatt for...
  Les mer
 • Drangedal Næringsfond

  19.05.2020
    Drangedal Næringsfond er midler tilført fra Drangedal Sparebank og Drangedal kommune med formål å bidra til å skape nye varige arbeidsplasser i Drangedal. Næringsdrivende og gründere kan søke støtte til sitt prosjekt hvis det kvalifiserer. Det vises...
  Les mer
 • Møtet i formannskapet og kommunestyret 14.mai

  13.05.2020
    På grunn av smittevernhensyn gjennomføres møtene i formannskapet og kommunestyre den 14.mai uten publikum og presse. Møtet i formannskapet starter kl. 13 og kommunestyremøtet kl. 18 og kan følges på kommunens facebookside.
  Les mer
 • Trivselsassistenter sommeren 2020

  13.05.2020
    Drangedal kommune ønsker å engasjere 10 trivselsassistenter til glede for våre beboere på sjukeheimen, ved demensavdelingen og våre to bokollektiv, sommeren 2020. Arbeidet vil være hver dag, fra mandag til fredag, fire timer pr vakt. Jobben har en...
  Les mer
 • Forbud mot bruk av all åpen ild utendørs

  08.05.2020
    Drangedal brannvesen kommer med en sterk oppfordring knyttet til forbud mot åpen ild! Det er en økende skogbrannfare i kommunen og forbud mot å brenne bål i skog og mark er gjeldene! Brannsjefen i Drangedal sier det så enkelt som dette; «bruk av ild...
  Les mer
 • 17. mai i Drangedal 2020

  07.05.2020
  På grunn av koronasmitten vil det ikke bli tradisjonell 17. mai feiring i Drangedal i år. Vi håper at innbyggerne i Drangedal likevel vil feire 17. mai, men på en litt annerledes måte. Vi har laget et program som ivaretar smittevernreglene. Det blir...
  Les mer
 • Vårslepp i trafikken. Vær oppmerksom!

  23.04.2020
    Det er vårslepp i trafikken. Vær oppmerksom! Det er vår, det er sol og varme, og gradvis kommer det flere ut på veiene igjen etter å ha vært lenge hjemme. Samtidig får vi neste uke et vårslepp uten sidestykke, når tusenvis av de minste skoleelevene...
  Les mer
 • Jordskiftemeddommere, lagrettmedlemmer og meddommere til domstolene

  30.03.2020
  Drangedal kommune ønsker forslag på jordskiftemeddommere, lagrettmedlemmer og meddommere til domstolene. De som velges må være mellom 21 år og 70 år og være personlig egnet til oppgaven. Forslagene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato,...
  Les mer
 • Oppdatert informasjon om Koronavirus

  13.03.2020
  Oppdatert informasjon om Koronavirus fra Drangedal kommune 27. mars 2020
  Les mer
 • Kommunestyremøte 12. mars 2020 kl 18.00

  12.03.2020
  Dagens kommunestyre gjennomføres uten publikum og presse
  Les mer
 • Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn 2020

  02.03.2020
  VI HAR FOR TIDEN PROBLEMER MED DEN ELEKTRONISKE LINKEN DER DU KAN SE DIN EIENDOMSSKATT. VI JOBBER MED Å LØSE PROBLEMET. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten 2020 ut til offentlig ettersyn i 3- tre uker fra 1 mars 2020...
  Les mer
 • Innskriving av 1. klassinger

  28.02.2020
    Barn som er født i år 2014 vil fra høsten 2020 ha rett og plikt til grunnskoleopplæring. Drangedal 10 årige skole, Kroken skole og Tørdal skule har innskriving av 1. klassinger for skoleåret 2020/2021 på følgende sted og tidspunkt: Drangedal 10 årige...
  Les mer
 • Mistanke om koronavirussmitte?

  28.02.2020
  VED MISTANKE OM KORONAVIRUSSMITTE; IKKE MØT DIREKTE OPP PÅ LEGEKONTORET. RING LEGEKONTORET PÅ 35 99 71 00 ELLER 116 117 Om du bestiller time for feber og hoste, vennligst opplys om du nylig har vært i utlandet. Her finner du mer informasjon om...
  Les mer
 • Takseringsregler eiendomsskatt Drangedal kommune

  18.02.2020
  Retningslinjer for alminnelig taksering av alle eiendommer i Drangedal kommune med virkning fra 1.januar 2020. Endelig vedtatt av sakkyndig nemnd den 17.februar 2020.  Takseringsregler Drangedal kommune Mer informasjon om eiendomsskatt finnes her.
  Les mer
 • Søknadsfrist for barnehageplass

  13.02.2020
  Søknadsfrist for plass i Drangedal kommune sine barnehager er 1 mars 2020. Elektronisk søknadsskjema finner du her. Oversikt over barnehagenes plasstørrelse og priser finner du her. For ytterligere informasjon kontakt den enkelte barnehage
  Les mer
 • Orienteringer i kommunestyret 13. februar

  11.02.2020
  I forbindelse med kommunestyremøte 13. februar vil det i oppstarten av møte bli gitt følgende orienteringer: Orientering om håndtering av erstatningssaker ved Terje Marthinsen fra Kogstad Lunde & Co Orientering om læringsmiljøprosjekt ved Kari S. Gusfr...
  Les mer
 • Foredrag om hjort

  11.02.2020
  Drangedal kommune inviterer alle interesserte til foredrag "Hjorteforvaltning i praksis - kalveskyting og sparing av bukk?" v/John trygve Solheim, Norsk Hjortesenter. Johan Trygve Solheim har vært med helt siden oppstarten av Norsk Hjortesenter. Han ha...
  Les mer
 • Graving i sentrum

  30.01.2020
  Det vil bli graving i sentrum i noe tid fremover. Det skal graves ny fiberkabel til NAV bygget. Kabeltraseen til ny fiber skal legges i rabatten ved Coop og det vil i denne forbindelse bli en opprensk i området. Det vil bli etablert grøntareal (plen) n...
  Les mer
 • Kurs i Feltkontroll av hjorteviltkjøtt 8. februar

  23.01.2020
  Nissedal JFL avholder kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Treungen lørdag 8. februar kl. 09.00-17.00.«Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt». Målet er å heve kvalitet...
  Les mer
 • Kommunedirektør - ledig stilling

  09.01.2020
  Vi søker en relasjonssterk og tydelig kommunedirektør til å lede en utviklingsorientert organisasjon med god tjenesteyting. Som kommunedirektør jobber du langsiktig og helhetlig til det beste for innbyggerne. Her kan du finne mer informasjon og søke på...
  Les mer
 • Innsending av fellingsrapporter etter jakta 2019

  08.01.2020
  Viltforvalter ønsker å minne om at fellingsrapporter for elg, hjort og rådyr må leveres snarest. Minner også om at skjema for sett elg og sett hjort sendes inn. Rapporter og skjemaer kan sendes per mail til tina.forsnes@drangedal.kommune.no eller via...
  Les mer
 • Kommunale avgifter - endring av fakturarutiner

  23.12.2019
  Fra og med 2020 legger vi om på våre fakturarutiner for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Vi vil fra 01.01.2020 begynne å fakturere for inneværende måned. Vi har tidligere fakturert forskuddsvis. Dette vil si at de som har månedlige faktura ikke vil...
  Les mer
 • Åpningstider julen 2019

  20.12.2019
  Åpningstider Servicekontoret Tirsdag 24.12.19 - Stengt Fredag 27.12.19 - Åpent 10.00 - 14.00 Mandag 30.12.19 - Åpent 10.00 - 14.00 Tirsdag 31.12.19 - Stengt Åpningstider Legekontoret Tirsdag 24.12.19 - Stengt Fredag 27.12.19 - Åpent 08.00 - 15.00 Manda...
  Les mer
 • KDP Toke med Oseidvann

  13.12.2019
  Kommunestyret gjorde i møte 12.12.2019 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, vedtas revidert forslag til kommunedelplan for Toke med Oseidvann med følgende endring: Punkt 6.2.4 d Brygger, atkomstveger og andre konstruksjoner sk...
  Les mer
 • Problemer med kommunens sentralbord

  13.12.2019
  Vi har i dag problemer med kommunens sentralbord. Det jobbes med å løse saken. Servicekontoret kan nås på mobil 993 03 476.
  Les mer
 • Kulturprisen 2019

  09.12.2019
  Gratulerer til barnekoret KOS med kulturprisen 2019
  Les mer
 • Bli med i trekningen av gratis billetter

  09.12.2019
  Bli med i trekningen av 300 gratis billetter til forestillingen "Ditt nye fylke - en forestilling om Vestfold og Telemark" i Bølgen kulturhus i Larvik 24. januar 24. januar 2020 arrangerer den nye fylkeskommunen med samarbeidspartnere "Ditt nye fylke -...
  Les mer
 • Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Drangedal kommune

  27.11.2019
  Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 er lagt ut til gjennomsyn Servicekontoret. Kommunestyret behandler budsjettet i møte 12. desember. Dokumentet finner du her Rådmannen.
  Les mer
 • SFO faktura med forfall i november og desember

  21.11.2019
  SFO faktura med forfall i november og desember har ikke blitt sendt ut på grunn av tekniske problemer. Fakturaene vil bli sendt ut så fort systemet fungerer igjen. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  18.11.2019
  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske...
  Les mer
 • Julegrantenning fredag 29. november

  12.11.2019
  Velkommen til hyggelig førjulsettermiddag til alle. Både store og små. Ettermiddagen starter med vakker julemusikk, gratis nissegrøt og gløgg på Toke Brygge klokka 16.45. Sammen går vi i fakkeltog opp til kommunehuset hvor lysene på julegrana tennes ca...
  Les mer

Innhold


Publisert: 28.10.2015 09:47
Sist endret: 28.10.2015 09:47