Aktuelt

 • Formannskapets forslag til budsjett 2021

  25.11.2020
  Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 ligger nå ute. Dokumentet kan du lese her.  eller du kan lese det på kommunens servicekontor.
  Les mer
 • Utsatt tilsyn på vann - og avløpsanlegg, pga Covid

  23.11.2020
  Drangedal kommune utsetter fysiske tilsyn på grunn av Covid. Arbeidet gjenopptas så snart nasjonale retningslinjer tillater det.
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  16.11.2020
  Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Søknadsfrist 4.desember For informasjon om ordningen og søknadsskjema trykk her.
  Les mer
 • Forslag til budsjett 2021 og økonomplan 2021-2024

  12.11.2020
  Kommunedirektøren har i dag lagt frem forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 for Formannskapet. Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 kan du lese her. Kommunedirektørens presentasjon av budsjettet finner du her.
  Les mer
 • Avlysning og endringer i møtplanen for november

  04.11.2020
  Vi har fortløpende vurdering av smittesituasjonen i forkant av møtene med tanke på utsettelser evt. ha de digitale. Eventuelle endringer blir kunngjort på kommunens hjemmeside og facebook. Møtene vil være åpne for presse men stengt for publikum....
  Les mer
 • Høring - ny forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder

  28.10.2020
    Nå har du muligheten til å uttale deg om forskrift om folkevalgtes rett til godgjøring og velferdsgoder, Drangedal kommune, Vestfold og Telemark. Drangedal kommunestyre vedtok i sak 92/20 den 15.10.2020 å legge forskriften ut på høring. Kommunelovens...
  Les mer
 • Drangedal regodkjent som trafikksikker kommune

  22.10.2020
  Drangedal kommune har i dag hatt besøk av Trygg Trafikk i forbindelse med regodkjenning som trafikksikker kommune. Trygg Trafikk har gjennomført en evaluering av trafikksikkerhetsarbeidet i Drangedal de siste år og har etter en grundig gjennomgang...
  Les mer
 • Problemer med avtalegiro - kommunale avgifter

  19.10.2020
  Vi har hatt noen tekniske utfordringer hos vår leverandør som gjør at enkelte ikke har fått avtalegiro denne måneden. Vi jobber med saken, og de det gjelder vil få avtalegiro med forfall 30/10.20. Vi beklager ulempen.
  Les mer
 • Avlyst møte i ungdområdet 19.10.20

  14.10.2020
  Det planlagte møte i ungdområdet 19.10.20 er avlyst.
  Les mer
 • Influensavaksinering 2020

  02.10.2020
  Sted og dato for influensavaksinering Tirsdag 20. oktober Klubbhuset i Drangedal . Kl. 09.00 - 19.00 Stengt for vaksinering mellom 12.00 -12.30 og 15.30 - 16.00. Onsdag 21. oktober Furuheim i Tørdal kl. 17.00 - 20.00 Torsdag 22. oktober Sion på...
  Les mer
 • Drangedal brannvesen om bråtebrenning

  29.09.2020
  Drangedal brannvesen oppfordrer alle som tenker seg og fyre opp hageavfall, kvist ol om å melde dette inn til vår vakttelefon nr. 970 27 609 Vi får stadig inn meldinger om disse «røykskyene» fra forbipasserende personer som igjen ringer 110 som igjen...
  Les mer
 • Influensavaksinering 2020

  23.09.2020
  Årets influensavaksine kommer til Telemark i uke 42. Drangedal kommune planlegger oppstart av vaksinering i uke 43. Nærmere info vil bli annonsert og lagt ut på kommunens hjemmeside og facebookside når det nærmer seg.
  Les mer
 • Endring i møteplan for september

  17.09.2020
  Det gjøres følgende endring i møteplan for september Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur torsdag 24.09. Kl. 08.00 Befaring i sektor Kl. 13.30 Møte i hovedutvalg for oppvekst mangfold og kultur Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur freda...
  Les mer
 • Kommunale tomter

  16.09.2020
    Boligtomter for salg i Drangedal kommune Har du en drøm om å bygge? I Drangedal har du muligheten! Drangedal kommune har utarbeidet en oversikt som tar for seg ledige kommunale tomter i kommunen som er regulert til boligformål. Oversikten viser tomte...
  Les mer
 • ICDP - Foreldrekurs

  09.09.2020
  Trenger du/dere noen å snakke med om barna deres og om det å være foreldre? Vi ønsker alle det beste for barna og ungdommene våre. Det å være foreldre gir mye glede. Denne gleden blander seg i kortere eller lengre perioder med bekymringer og det kan væ...
  Les mer
 • Legevakt Drangedal kommune

  25.08.2020
  Fra 1. september inngår Drangedal legevaktsamarbeid med Skien kommune
  Les mer
 • Reetablering av fortau langs rådhusparken i sentrum

  24.08.2020
  I disse dager starter kommunen opp med å bygge nytt fortau langs rådhusparken i sentrum med universell utforming, dvs. tilrettelagt fortau og gangfelt for blinde og svaksynte. For å få til et bredt nok fortau må vi desverre fjerne de 4 store bjørkene,...
  Les mer
 • Søknadsfrist 1 september for å søke om aktivitetstilskudd

  21.08.2020
  Søknadsfrist for å søke om aktivitetstilskudd er 1. september. Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du her eller på servicekontoret. Søknaden sendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no eller leveres på servicekontoret. Har du...
  Les mer
 • Høring navnesak Sandnes/Sannes

  20.08.2020
  Drangedal kommune ber om innspill til navnesak Sandnes/Sannes Generelt om navnehøring: Saken sendes ut på offentlig høring via annonsering på kommunes hjemmeside og i lokalavisen. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis til mailto: postmottak@drangedal.k...
  Les mer
 • Nå kan du søke om midler fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg

  20.08.2020
  Fylkets trafikksikkerhetutvalget (FTU) disponerer en halv  million kroner som skal gis ut i 2020. Kandidatene som blir vurdert kan være både velforeninger, organisasjoner og enkeltpersoner, som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i...
  Les mer
 • Skolestart og trafikksikkerhet

  17.08.2020
  Det er skolestart i Drangedal i dag og et nytt kull med førsteklassinger og andre skoleelever skal ut i trafikken. SENK FARTEN, VÆR OPPMERKSOM OG SØRG FOR BLIKKONTAKT Trygg Trafikk har utarbeidet en informasjonsbrosjyre knyttet til skolestart og...
  Les mer
 • Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn

  11.08.2020
  Før man begynner gravearbeid på eller ved kommunal vei eller grunn må man sende inn gravesøknad og arbeidsvarsling til kommunen. Les mer om dette ved å gå inn på "Vei" under "Teknisk og eiendom" eller ved å trykke her.
  Les mer
 • Skolestart skoleåret 2020/2021

  05.08.2020
    SKOLESTART SKOLEÅRET 2020/2021 Oppstart for grunnskolene i Drangedal kommune finner sted på følgende tidspunkt:   Drangedal 10-årige skole, 1. trinn:                           mandag 17. august kl. 10.00 Drangedal 10-årige skole, 2. – 10. trinn:     ...
  Les mer
 • Ny krisepakke for frivilligheten

  21.07.2020
    En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrnagement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd...
  Les mer
 • Ferietid i Drangedal kommune

  02.07.2020
  Servicekontoret innfører ordinære åpningstider fra mandag 6. juli. Alle besøkende må innom servicekontoret og registrere seg før de kan snakke med saksbehandler. På grunn av ferieavvikling vil det være tynt bemannet på økonomiavdelingen i juli måned....
  Les mer
 • Konkurranse for anskaffelse av vinterdrift 2020 - 2023

  02.07.2020
  Drangedal kommune - bygg, eiendom og kommunalteknikk har lagt ut konkurranse for anskaffelse av vinterdrift 2020 - 2023. Innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører inkludert utstyr til vinterdrift av kommunale veier og plasser i...
  Les mer
 • Høring - forslag til planstrategi Drangedal kommune 2020-2024

  29.06.2020
  Drangedal kommune melder med dette oppstart av arbeidet med ny kommunal planstrategi for den neste fireårsperioden. Frist for innspill settes til 7. august 2020 og sendes til postmottak@drangedal.kommune.no Forslag til planstrategi og oversikt over...
  Les mer
 • To fakturaer med forfall 20.juli 2020

  25.06.2020
  I mars vedtok kriseberedskapen i kommunen sammen med ordføreren å forskyve en faktura for å avhjelpe næringsliv og private, da mange mistet inntekten over natten på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder kommunale avgifter. I den forbindelse ble det...
  Les mer
 • 8 tips for naturvennlig friluftsliv

  24.06.2020
  8 tips for naturvennlig friluftsliv fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark   Ut på tur i sommer?! Miljøavdelingen hos Fylkesmannen gleder seg over at så mange tar i bruk den flotte naturen i Vestfold og Telemark. Fra blankskurte svaberg og frodig...
  Les mer
 • Dagens formannskapsmøte

  23.06.2020
  Dagens formannskapsmøte er fremskyndet til kl 10.00.
  Les mer
 • To fakturaer med forfall 20.juli 2020

  22.06.2020
  I mars vedtok kriseberedskapen i kommunen sammen med ordføreren å forskyve en faktura for å avhjelpe næringsliv og private, da mange mistet inntekten over natten på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder kommunale avgifter. I den forbindelse ble det...
  Les mer
 • Søknad om konsesjon for nytt Nyland Settefiskanlegg for aure

  22.06.2020
  Drangedal kommune har mottatt søknad om etablering av nytt landbasert settefiskanlegg for produksjon av aure ved Nyland. Anlegget planlegger å pumpe vann fra Nedre Toke til klekking, startfôring og produksjon av inntil 500.000 fisk på størrelse opp til...
  Les mer
 • Regler for hagevanning Drangedal kommune

  18.06.2020
  Innhold Regler for hagevanning Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Abonnenter ved de forskjellige vannverkene kan vanne etter følgende faste regler: Reglene gjelder for...
  Les mer
 • Kontigentkassa i Drangedal

  09.06.2020
  Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen  6 år til de er ferdige med videregående skole,  som er berørt av lavinntektsproblematikk og har bostedsadresse i Drangedal. Hva kan det søkes støtte til? Støtten skal dekke kontingent eller utsty...
  Les mer
 • Jordskiftemeddommere, lagrettemedlemmer og meddommere til domstolene

  02.06.2020
  Valgnemndas forslag til meddommere for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 er lagt ut på servicekontoret til alminnelig ettersyn. Enhver som har noe å innvende mot forslaget oppfordres om å melde det til kommunen innen 18.06.2020.
  Les mer
 • Til foreldre i Drangedal

  28.05.2020
  Trenger du/dere noen å snakke med om barna deres og om det å være foreldre? Vi ønsker alle det beste for barna og ungdommene våre. Det å være foreldre gir mye glede. Denne gleden blander seg i kortere eller lengre perioder med bekymringer og det kan væ...
  Les mer
 • Regler for hagevanning Drangedal kommune

  25.05.2020
  Regler for hagevanning Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Abonnenter ved de forskjellige vannverkene kan vanne etter følgende faste regler: Reglene gjelder for abonnenter...
  Les mer
 • Tilskudd til sommerarbeid for ungdom 2020

  22.05.2020
  Ordningen med tilskudd til sommerarbeid for ungdom er nå lagt ut på kommunens hjemmeside. Søknadsfrist er 10. juni 2020. Du finner regler og søknadsskjema for ordningen her
  Les mer
 • Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

  19.05.2020
    Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) er et støttesenter for menn, kvinner, gutter og jenter som har opplevd seksuelle overgrep, enten som barn eller voksen. De har også tilbud til pårørende og partnere til de som har vært utsatt for...
  Les mer
 • Drangedal Næringsfond

  19.05.2020
    Drangedal Næringsfond er midler tilført fra Drangedal Sparebank og Drangedal kommune med formål å bidra til å skape nye varige arbeidsplasser i Drangedal. Næringsdrivende og gründere kan søke støtte til sitt prosjekt hvis det kvalifiserer. Det vises...
  Les mer
 • Møtet i formannskapet og kommunestyret 14.mai

  13.05.2020
    På grunn av smittevernhensyn gjennomføres møtene i formannskapet og kommunestyre den 14.mai uten publikum og presse. Møtet i formannskapet starter kl. 13 og kommunestyremøtet kl. 18 og kan følges på kommunens facebookside.
  Les mer
 • Trivselsassistenter sommeren 2020

  13.05.2020
    Drangedal kommune ønsker å engasjere 10 trivselsassistenter til glede for våre beboere på sjukeheimen, ved demensavdelingen og våre to bokollektiv, sommeren 2020. Arbeidet vil være hver dag, fra mandag til fredag, fire timer pr vakt. Jobben har en...
  Les mer
 • Forbud mot bruk av all åpen ild utendørs

  08.05.2020
    Drangedal brannvesen kommer med en sterk oppfordring knyttet til forbud mot åpen ild! Det er en økende skogbrannfare i kommunen og forbud mot å brenne bål i skog og mark er gjeldene! Brannsjefen i Drangedal sier det så enkelt som dette; «bruk av ild...
  Les mer
 • 17. mai i Drangedal 2020

  07.05.2020
  På grunn av koronasmitten vil det ikke bli tradisjonell 17. mai feiring i Drangedal i år. Vi håper at innbyggerne i Drangedal likevel vil feire 17. mai, men på en litt annerledes måte. Vi har laget et program som ivaretar smittevernreglene. Det blir...
  Les mer
 • Vårslepp i trafikken. Vær oppmerksom!

  23.04.2020
    Det er vårslepp i trafikken. Vær oppmerksom! Det er vår, det er sol og varme, og gradvis kommer det flere ut på veiene igjen etter å ha vært lenge hjemme. Samtidig får vi neste uke et vårslepp uten sidestykke, når tusenvis av de minste skoleelevene...
  Les mer
 • Jordskiftemeddommere, lagrettmedlemmer og meddommere til domstolene

  30.03.2020
  Drangedal kommune ønsker forslag på jordskiftemeddommere, lagrettmedlemmer og meddommere til domstolene. De som velges må være mellom 21 år og 70 år og være personlig egnet til oppgaven. Forslagene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato,...
  Les mer
 • Oppdatert informasjon om Koronavirus

  13.03.2020
  Oppdatert informasjon om Koronavirus fra Drangedal kommune 27. mars 2020
  Les mer
 • Kommunestyremøte 12. mars 2020 kl 18.00

  12.03.2020
  Dagens kommunestyre gjennomføres uten publikum og presse
  Les mer
 • Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn 2020

  02.03.2020
  VI HAR FOR TIDEN PROBLEMER MED DEN ELEKTRONISKE LINKEN DER DU KAN SE DIN EIENDOMSSKATT. VI JOBBER MED Å LØSE PROBLEMET. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten 2020 ut til offentlig ettersyn i 3- tre uker fra 1 mars 2020...
  Les mer
 • Innskriving av 1. klassinger

  28.02.2020
    Barn som er født i år 2014 vil fra høsten 2020 ha rett og plikt til grunnskoleopplæring. Drangedal 10 årige skole, Kroken skole og Tørdal skule har innskriving av 1. klassinger for skoleåret 2020/2021 på følgende sted og tidspunkt: Drangedal 10 årige...
  Les mer
 • Mistanke om koronavirussmitte?

  28.02.2020
  VED MISTANKE OM KORONAVIRUSSMITTE; IKKE MØT DIREKTE OPP PÅ LEGEKONTORET. RING LEGEKONTORET PÅ 35 99 71 00 ELLER 116 117 Om du bestiller time for feber og hoste, vennligst opplys om du nylig har vært i utlandet. Her finner du mer informasjon om...
  Les mer
 • Takseringsregler eiendomsskatt Drangedal kommune

  18.02.2020
  Retningslinjer for alminnelig taksering av alle eiendommer i Drangedal kommune med virkning fra 1.januar 2020. Endelig vedtatt av sakkyndig nemnd den 17.februar 2020.  Takseringsregler Drangedal kommune Mer informasjon om eiendomsskatt finnes her.
  Les mer
 • Søknadsfrist for barnehageplass

  13.02.2020
  Søknadsfrist for plass i Drangedal kommune sine barnehager er 1 mars 2020. Elektronisk søknadsskjema finner du her. Oversikt over barnehagenes plasstørrelse og priser finner du her. For ytterligere informasjon kontakt den enkelte barnehage
  Les mer
 • Orienteringer i kommunestyret 13. februar

  11.02.2020
  I forbindelse med kommunestyremøte 13. februar vil det i oppstarten av møte bli gitt følgende orienteringer: Orientering om håndtering av erstatningssaker ved Terje Marthinsen fra Kogstad Lunde & Co Orientering om læringsmiljøprosjekt ved Kari S. Gusfr...
  Les mer
 • Foredrag om hjort

  11.02.2020
  Drangedal kommune inviterer alle interesserte til foredrag "Hjorteforvaltning i praksis - kalveskyting og sparing av bukk?" v/John trygve Solheim, Norsk Hjortesenter. Johan Trygve Solheim har vært med helt siden oppstarten av Norsk Hjortesenter. Han ha...
  Les mer
 • Graving i sentrum

  30.01.2020
  Det vil bli graving i sentrum i noe tid fremover. Det skal graves ny fiberkabel til NAV bygget. Kabeltraseen til ny fiber skal legges i rabatten ved Coop og det vil i denne forbindelse bli en opprensk i området. Det vil bli etablert grøntareal (plen) n...
  Les mer
 • Kurs i Feltkontroll av hjorteviltkjøtt 8. februar

  23.01.2020
  Nissedal JFL avholder kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Treungen lørdag 8. februar kl. 09.00-17.00.«Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt». Målet er å heve kvalitet...
  Les mer
 • Kommunedirektør - ledig stilling

  09.01.2020
  Vi søker en relasjonssterk og tydelig kommunedirektør til å lede en utviklingsorientert organisasjon med god tjenesteyting. Som kommunedirektør jobber du langsiktig og helhetlig til det beste for innbyggerne. Her kan du finne mer informasjon og søke på...
  Les mer
 • Innsending av fellingsrapporter etter jakta 2019

  08.01.2020
  Viltforvalter ønsker å minne om at fellingsrapporter for elg, hjort og rådyr må leveres snarest. Minner også om at skjema for sett elg og sett hjort sendes inn. Rapporter og skjemaer kan sendes per mail til tina.forsnes@drangedal.kommune.no eller via...
  Les mer
 • Kommunale avgifter - endring av fakturarutiner

  23.12.2019
  Fra og med 2020 legger vi om på våre fakturarutiner for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Vi vil fra 01.01.2020 begynne å fakturere for inneværende måned. Vi har tidligere fakturert forskuddsvis. Dette vil si at de som har månedlige faktura ikke vil...
  Les mer
 • Åpningstider julen 2019

  20.12.2019
  Åpningstider Servicekontoret Tirsdag 24.12.19 - Stengt Fredag 27.12.19 - Åpent 10.00 - 14.00 Mandag 30.12.19 - Åpent 10.00 - 14.00 Tirsdag 31.12.19 - Stengt Åpningstider Legekontoret Tirsdag 24.12.19 - Stengt Fredag 27.12.19 - Åpent 08.00 - 15.00 Manda...
  Les mer
 • KDP Toke med Oseidvann

  13.12.2019
  Kommunestyret gjorde i møte 12.12.2019 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, vedtas revidert forslag til kommunedelplan for Toke med Oseidvann med følgende endring: Punkt 6.2.4 d Brygger, atkomstveger og andre konstruksjoner sk...
  Les mer
 • Problemer med kommunens sentralbord

  13.12.2019
  Vi har i dag problemer med kommunens sentralbord. Det jobbes med å løse saken. Servicekontoret kan nås på mobil 993 03 476.
  Les mer
 • Kulturprisen 2019

  09.12.2019
  Gratulerer til barnekoret KOS med kulturprisen 2019
  Les mer
 • Bli med i trekningen av gratis billetter

  09.12.2019
  Bli med i trekningen av 300 gratis billetter til forestillingen "Ditt nye fylke - en forestilling om Vestfold og Telemark" i Bølgen kulturhus i Larvik 24. januar 24. januar 2020 arrangerer den nye fylkeskommunen med samarbeidspartnere "Ditt nye fylke -...
  Les mer
 • Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Drangedal kommune

  27.11.2019
  Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 er lagt ut til gjennomsyn Servicekontoret. Kommunestyret behandler budsjettet i møte 12. desember. Dokumentet finner du her Rådmannen.
  Les mer
 • SFO faktura med forfall i november og desember

  21.11.2019
  SFO faktura med forfall i november og desember har ikke blitt sendt ut på grunn av tekniske problemer. Fakturaene vil bli sendt ut så fort systemet fungerer igjen. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  18.11.2019
  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske...
  Les mer
 • Julegrantenning fredag 29. november

  12.11.2019
  Velkommen til hyggelig førjulsettermiddag til alle. Både store og små. Ettermiddagen starter med vakker julemusikk, gratis nissegrøt og gløgg på Toke Brygge klokka 16.45. Sammen går vi i fakkeltog opp til kommunehuset hvor lysene på julegrana tennes ca...
  Les mer
 • Nedetid matrikkel og grunnbok

  04.11.2019
  Kartverket er gjort oppmerksom på at det har oppstått misforståelser rundt tidspunkt for stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019, som følger av kommune- og regionreformene.   Kartverket presiserer: Matrikkelen stenges for all oppdatering i...
  Les mer
 • Høring av konsesjonssøknad for Buvasselva kraftverk

  30.10.2019
  Drangedal kommune har mottatt søknad fra Drangedal everk om konsesjon til å bygge Buvasselva kraftverk i Drangedal og Nissedal kommune og søknaden er sendt på høring. Etter endringene fra 01.01.2018 faller søknaden inn under kommunens myndighet etter...
  Les mer
 • Egenberedskapsuka 2019

  28.10.2019
  Denne uka, 28 oktober til 3. november, arrangeres Egenberedskapsuka 2019 over hele landet. Målet med egenberedskapsuka 2019 er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Direktoratet for samfunnsikkerhet og...
  Les mer
 • RAUSERE Drangedal - Folkemøte i Tokestua

  11.10.2019
  Drangedal kommune inviterer til folkemøte i Tokestua tirsdag 15.10.2019 kl.18.00. Dørene åpner 17.30. Bakgrunnen for folkemøte og hele programmet finner du her: http://www.rausere.no/   Velkommen til Tokestua!!
  Les mer
 • Influensavaksinering 2019

  04.10.2019
  Sted og dato for influensavaksinering: se her
  Les mer
 • Nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

  03.10.2019
  Innbyggerne i Vestfold og Telemark fylke deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan...
  Les mer
 • Innfører nytt system for befolkningsvarsling

  25.09.2019
  Nå tar Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien i bruk et nytt system for befolkningsvarsling. Alle innbyggere over 16 år kan derfor oppleve å bli varslet via SMS, talemelding og/eller e-post ved en hendelse som for eksempel truer liv og helse ....
  Les mer
 • Godkjenning av detaljreguleringsplan for Lauvåsen 1 m.fl.

  24.09.2019
  Vedtak i kommunestyret 19.09.2019 i sak 57/2019 Kommunestyret i Drangedal vedtok i møte 19.09.2019 i sak 57/19 følgende: Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Lauvåsen 1 m. fl med følgende endring i plankartet:...
  Les mer
 • Endelig valgresultat og kandidatkåring

  11.09.2019
  Valgresultat og kandidatkåring er nå klart. Endelig valgresultat for Drangedal kommune finner du på valgresultat.no Kandidatkåring Her finner du oversikt over kandidatkåring. To stjerner bak et navn betyr at personen er valgt inn i kommuestyret, en...
  Les mer
 • Åpningstider valglokalene 8. og 9. september

  07.09.2019
  Valglokalene i Drangedal har følgende åpningstider Valglokale Søndag 8. september Mandag 9. september Kommunehuset 15.00 - 18.00 10.00 - 20.00 Kroken skole 15.00 - 18.00 10.00 - 19.00 Furuheim 15.00 - 18.00 15.00 - 19.00 Bostrak grendehus -------------...
  Les mer
 • Befaring - ny taksering eiendomsskatt

  04.09.2019
  Firmaet som skal gjennomføre ny taksering eiendomsskatt har startet opp arbeidet sitt i Drangedal. Dersom takstfolkene må inn i hagen for å ta bilder, vil de ringe på døren og presentere seg dersom det er noen hjemme. De bærer gule vester og ID kort. F...
  Les mer
 • Informasjonsmøte om foreldrekurset ICDP

  26.08.2019
  Uforpliktende informasjonsmøte om foreldrekurset ICDP Torsdag 29.august kl. 18.30 er dere velkomne til et uforpliktende informasjonsmøte i Formannskapssalen på Drangedal kommunehus. Dere kan da få et inntrykk av og bli litt kjent med hva kurset vil bes...
  Les mer
 • Rydding i kommunens arkivsystem

  23.08.2019
  Det ryddes i kommunens arkivsystem og dette kan medføre at gamle dokumenter kommer ut på postjournalen.
  Les mer
 • Eiendomsskatt og ny taksering

  23.08.2019
  Det har blitt sendt ut brev til alle med eiendom i Drangedal om Eiendomsskatt og ny taksering. Mer informasjon finner du på denne siden.
  Les mer
 • Endring av møtedato

  16.08.2019
  Endring i møteplan: De planlagte møtene i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet 20.08.2019 flyttes til 21.08.2019.
  Les mer
 • Influensavaksine 2019/2020 kan bli forsinket

  15.08.2019
  Av ulike årsaker kan influensavaksineleveransen til folkehelseinstituttet bli utsatt med ca en måned. Videre distrubisjon til kommuner vil i så fall også bli forsinket, selv om folkehelseinstituttet vil gjøre sitt ytterste for å sørge for så rask...
  Les mer
 • ICDP foreldrekurs

  15.08.2019
  Kveldsgruppe starter opp i Prestestrana i lokalene til Voksenopplæringen ved "gamle Solberg skole" mandag 2 september kl 18.00. En kveld i uken, til sammen 8 møter. Kursdatoer og kontaktinformasjon finner du her
  Les mer
 • Stenging Toke Brygge lørdag 27. juli

  17.07.2019
  Toke Brygge vil bli stengt for badegjester lørdag 27. juli fra kl 18.00 pga arrangement med 18 års aldersgrense.
  Les mer
 • Detaljplan for Lauvåsen 1 m. fl - offentlig høring og ettersyn

  21.06.2019
  Detaljplan for Lauvåsen 1 m.fl. - offentlig høring og ettersyn Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 20.06.2018 sak 24/19 Følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/ innstillin...
  Les mer
 • KDP Toke med Oseidvann - revidering. Begrenset høring

  21.06.2019
    Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - revidering. Begrenset høring Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 23/19. Følgende vedtak ble fattet: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 sendes...
  Les mer
 • Informasjon vedrørende feil med eFaktura og Vipps

  13.06.2019
  Vi har den siste tiden hatt en del henvendelser fra kunder som mottar faktura som eFaktura til andre personer enn seg selv, og til personer som ikke har opprettet eFaktura – avtaler. eFaktura – systemet er bygget opp slik at man kan betale andres...
  Les mer
 • Problemer med kommunens sentralbord

  13.06.2019
  Vi har for tiden tekniske problemer med vårt sentralbord
  Les mer
 • Høring Trafikksikkerhetsplan for Drangedal kommune 2019-2022

  04.06.2019
    Med hjemmel i plan-og bygninsloven § 11-14, har Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø vedtatt å legge forslag til Trafikksikkerhetsplan Drangedal kommune 2019-2022 med handlingsdel ut til offentlig høring og ettersyn. Høringsfristen er satt...
  Les mer
 • Ekstraordinært møte i formannskapet

  24.05.2019
  Det blir ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag 27.05.2019 kl. 12.00.
  Les mer
 • Presseuttalelse

  21.05.2019
  Drangedal kommunes uttalelse til ulike presseoppslag vedrørende mobbing
  Les mer
 • Godkjente listeforslag

  21.05.2019
  Valgstyret i Drangedal har i møte 9.5 godkjent listeforslagene Se alle listene her
  Les mer
 • Endring i møteplan i mai

  20.05.2019
  Strategi- og budsjettseminar                                          27.05     kl. 09.00 Det planlagte møte i formannskapet 27.05 flyttes til      04.06     kl. 12.00  
  Les mer
 • Program for 17 mai

  13.05.2019
  Under finner du oversikt over 17 mai programmene i Drangedal kommune. Prestestranna 09.15 Oppmøte ved skolen / åpning ved konferansier Kjetil Helland 09.30 Sang av 1-4 klasse 09.45 Toget går fra skolen til sjukeheimen og videre til kirken 10.30 Tale og...
  Les mer
 • Høring - forslag til ny forskrift for vann og avløp

  13.05.2019
  Ny forskrift for vann og avløp gjeldende for Drangedal kommune ble ved en inkurie sendt til høring uten politisk vedtak den 16.11.2018. Kommunen velger derfor å legge forslag til ny forskrift ut på nytt. Det er kun minimale endringer fra 16.11.2018....
  Les mer
 • Grenland brann & redning - Pressemelding

  10.05.2019
  Vi har gleden av å meddele at Grenland brann & redning etableres og realiseres fra 1. januar 2020. Det er by- og kommunestyrene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn kmmune somhar vedtatt en felles brann- og redningsberedskap. Den nye organisasjonen vil...
  Les mer
 • Rådmannen informerer

  03.05.2019
  Drangedal kommune mottok i dag fredag 3. mai den tragiske beskjeden om at en av våre ansatte i kommunen har omkommet i trafikkulykke på vei til arbeid. Vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse og omtanke til pårørende, familie og venner. Drangedal kommun...
  Les mer

Innhold


Publisert: 28.10.2015 09:47
Sist endret: 28.10.2015 09:47