Avlysning og endringer i møtplanen for november

Innhold

Vi har fortløpende vurdering av smittesituasjonen i forkant av møtene med tanke på utsettelser evt. ha de digitale. Eventuelle endringer blir kunngjort på kommunens hjemmeside og facebook.

Møtene vil være åpne for presse men stengt for publikum.

Formannskapet sendes direkte på kommunens hjemmeside og på facebook.

 

Åpne møter i november

Møte Dato Klokkeslett
Valgutvalget 12. nov kl. 08.30
Administrasjonsutvalget 12. nov kl. 09.00
Formannskapet 12. nov kl. 09.45
Kommunestyret 12. nov AVLYST
Ungdomsrådet 23. nov kl. 17.00
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17. nov kl. 10.00
Eldrerådet 17. nov kl. 13.00
Mangfold og inkluderingsutvalget 25. nov kl. 13.00
Hovedutvalg for helse og velferd 19. nov kl. 09.00
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø 19. nov kl. 12.00
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 19. nov kl. 13.00*
Formannskapet 24. nov kl. 12.00

 

* Hovedutvalg for oppvekst, manfold og kultur blir på klubbhuset til Drangedal IL.


Publisert: 04.11.2020 12:48
Sist endret: 04.11.2020 13:21