Avlyste møter.

De planlagte møtene i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet 24.10.17, og Hovedutvalg for helse og velferd 26.10.17 er avlyst

Innhold


Publisert: 17.10.2017 14:55
Sist endret: 17.10.2017 14:57