Avlyste politiske møter i oktober

Innhold

Avlyste politiske møter i oktober

Siden det ikke er saker til behandling eller orientering avlyses de planlagte møte:

Hovedutvalg for oppvektst, mangfold og kultur 21.10

Ungdomsrådet 18.10

Mangfold og inkluderingsutvalget 20.10

Rådet for mennesker med nedsatt funkjonsevne 19.10

Eldrerådet 19.10  

Hovedutvalg for helse og velferd 21.10


Publisert: 05.10.2021 13:13
Sist endret: 05.10.2021 13:15