Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Drangedal kommune

Innhold

Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 er lagt ut til gjennomsyn Servicekontoret.

Kommunestyret behandler budsjettet i møte 12. desember.

Dokumentet finner du her

Rådmannen.


Publisert: 27.11.2019 20:39
Sist endret: 27.11.2019 20:42