Det planlagte møte i hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 21.02.19 flyttes til 07.03.2019 kl.13.00.

De planlagte møtene i Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.02.2019 avlyses .

Innhold


Publisert: 11.02.2019 13:45
Sist endret: 11.02.2019 13:47