Detaljregulering Bjønnåsen / Langbråten

Innhold

Med hjemmel i plan plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at VA consult Grenland AS på vegne av Peder Rønningen setter i gang arbeid med reguleringsplan for Bjønnåsen og Langbråten hyttefelt GNR. 15 BNR. 6 OG GNR. 15 BNR. 38 i Drangedal kommune.

Mer informasjon finner du her


Publisert: 09.06.2017 12:02
Sist endret: 09.06.2017 12:03