Presseuttalelse

Drangedal kommunes uttalelse til ulike presseoppslag vedrørende mobbing

Innhold

  • Drangedal kommune gjennomfører undersøkelser av fremsatte påstander om mobbing i skoler i kommunen.
  • Møtet mellom partene kom i stand på kommunens initiativ for å komme videre i undersøkelsene. Kommunens representanter lyttet til historiene og vil ta disse med seg i sitt videre arbeid.
  • Vi ber om forståelse for at kommunen av hensyn til lovpålagt taushetsplikt, ikke kan gi en nærmere redegjørelse for hendelsene som undersøkes.

Publisert: 21.05.2019 12:56
Sist endret: 21.05.2019 13:02