Egenberedskapsuka 2019

Innhold

Denne uka, 28 oktober til 3. november, arrangeres Egenberedskapsuka 2019 over hele landet.

Målet med egenberedskapsuka 2019 er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet konkrete råd som du kan lese på Sikkerhverdag.no. Her finner du blant annet forslag til et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn. På Servicekontoret på kommunehuset kan du se en utstilling på hva som kan være i et beredskapslager for en person. Du kan også få med deg brosjyren "Du er en del av Norges beredskap". Denne ble sendt ut til alle landets husstander i oktober 2018.

Hvorfor egenberedskapsråd nå?
Det er flere forhold som gjør at det kommer egenberedskapsråd til befolkningen nå. Mer ekstremvær er blant de viktigste årsakene. Ekstremvær kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

I tillegg er vi som bor i Norge - som er et av verdens tryggeste og mest stabile land - vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengige av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet.

Du er en del av Norges beredskap
Selv om vi lever i et trygt land kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Har du spørsmål ta kontakt med kommunen på 35 99 70 00.


Publisert: 28.10.2019 10:17
Sist endret: 28.10.2019 10:30