Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn 2018

Innhold

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten 2018 ut til offentlig ettersyn i 3- tre uker fra 1 mars 2018.

Skattelisten vil bli lagt ut som papirutgave på Drangedal kommunes servicekontor og på sektor for Bygg, eiendom og kommunalteknikk.
samt elektronisk på kommunens hjemmeside. 
Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, gnr/bnr/fnr/snr, takst, skattenivå, bunnfradrag, grunnlag, promille, skatt og eventuelle fritak.

Kommunestyret har vedtatt at det for 2018 settes et bunnfradrag pr boenhet til kr 100 000 og skattesats til 6 promille (uendret fra 2014).

Skatteseddel er sendt ut med KS-svar ut. Du vil få en melding i Altinn. 

I hht. Eiendomsskatteloven § 19 kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag/årsak tidligere.

En slik klage må sendes skriftlig innen seks uker fra den offentlige skattelisten er utlagt og sendes til

Drangedal kommune
Eiendomsskattekontoret
Gudbrandsveien 7
3750 Drangedal


Publisert: 27.02.2018 10:48
Sist endret: 27.02.2018 10:53