Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn 2020

Innhold

VI HAR FOR TIDEN PROBLEMER MED DEN ELEKTRONISKE LINKEN DER DU KAN SE DIN EIENDOMSSKATT.
VI JOBBER MED Å LØSE PROBLEMET.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten 2020 ut til offentlig ettersyn i 3- tre uker fra 1 mars 2020

Skattelisten vil bli lagt ut som papirutgave på Drangedal kommunes servicekontor og på sektor for Bygg, eiendom og kommunalteknikk. samt elektronisk på kommunens hjemmeside.  Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, gnr/bnr/fnr/snr, takst, skattenivå, bunnfradrag, grunnlag, promille, skatt og eventuelle fritak.

Skatteseddel er sendt ut med KS-svar ut. Du vil få en melding i Altinn. 

I hht. Eiendomsskatteloven § 19 kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag/årsak tidligere.

En slik klage må sendes skriftlig innen seks uker fra den offentlige skattelisten er utlagt og sendes til

Drangedal kommune
Eiendomsskattekontoret
Gudbrandsveien 7
3750 Drangedal


Publisert: 02.03.2020 09:31
Sist endret: 02.03.2020 09:32