Endring av møtedato

Innhold

Endring i møteplan:

De planlagte møtene i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet 20.08.2019 flyttes til 21.08.2019.


Publisert: 16.08.2019 11:11
Sist endret: 16.08.2019 11:12