Endring i møteplan for august.

Innhold

Endring i møteplan for august:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne        21.08.18       AVLYST
Eldrerådet                                                                     21.08.18       AVLYST
Hovedutvalg for helse og velferd                                 23.08.18       AVLYST


Publisert: 13.08.2018 11:48
Sist endret: 13.08.2018 11:49