Endring i møteplan for oktober

Møtedato for hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur endres til 25.10.2017.

Innhold


Publisert: 11.10.2017 10:25
Sist endret: 11.10.2017 10:25