Endring i møteplan for september

Innhold

Det gjøres følgende endring i møteplan for september

Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur torsdag 24.09.
Kl. 08.00 Befaring i sektor
Kl. 13.30 Møte i hovedutvalg for oppvekst mangfold og kultur

Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur fredag 25.09
Kl. 08.15 Befaring i sektor

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø torsdag 24.09.

Kl. 12.00 er avlyst grunnet få saker.


Publisert: 17.09.2020 14:56
Sist endret: 17.09.2020 14:59