Endringer i møteplan for oktober

Innhold

Møtet i:

Kommunestyret 18.10.18 er avlyst

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  23.10.18 er flyttet til 07.11.18

Eldrerådet 23.10.18 er flyttet til 07.11.18

Hovedutvalg for helse og velferd 25.10.18 er flyttet til 07.11.18.

 


Publisert: 15.10.2018 19:16
Sist endret: 15.10.2018 19:18