Fastsettelse av planprogram KDP Drangedal sentrum

Innhold

 

Drangedal kommune skal med bakgrunn i vedtak igangsette arbeid med en kommunedelplan for Drangedal sentrum. Planen skal ta utgangspunkt i gjeldende kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner og samordnes med pågående planarbeid og prosesser. Utviklingsønsker i Drangedal sentrum særlig i forhold til handel/dagligvare, næring og boliger medfører behov for en overordna planmessig avklaring gjennom en kommunal plan.

Dokumenter i saken finner du her under planer og kommunedelplan Drangedal sentrum.


Publisert: 20.12.2018 09:56
Sist endret: 20.12.2018 09:59