Forbud mot bruk av all åpen ild

PRESISERING

Innhold

Brannsjefen i Drangedal presiserer at forbud mot bruk av all åpen ild også gjelder: 

  • Gassgrill
  • Kulegrill
  • Gassbrenner/ propan

Forbudet gjelder også på egen veranda i egen hage i tillegg til all innmark og utmark. 

Vi gjør oppmerksom på at skader som eventuelt skulle oppstå som følge av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar. 

En ber de som røyker vise stor aktsomhet. 

Vedtak forbud mot bruk av all åpen ild. 


Publisert: 07.06.2018 14:16
Sist endret: 07.06.2018 14:21