FORBUD MOT HAGEVANNING.

Innhold

Grunnet lang tørkeperiode og økt belastning på kommunens vannverk innfører vi forbud mot hagevanning med spredere ol.
Det er fortsatt mulighet for å vanne blomsterbed osv. med håndholdt slange innenfor vanlige vanningstider. Tapp helst i kanner for vanning, dette for å hindre gjenglemming av åpne slanger.

Forbudet gjelder inntil videre.

Det vil blitt foretatt stikkprøver, overtredelser vil kunne utløse bøter.


Publisert: 23.07.2018 09:55
Sist endret: 23.07.2018 09:56