Framlegg kommunal planstrategi Drangedal kommune

Innhold

Framlegg kommunal planstrategi er lagt ut til offentleg ettersyn i 30 dager jf Plan og bygningsloven § 10-1.

Framlegget finn du her på kommunens heimeside under knappen Høringer og på kommunen sitt servicekontor.


Publisert: 10.11.2016 20:59
Sist endret: 10.11.2016 21:03