Graving i sentrum

Innhold

Det vil bli graving i sentrum i noe tid fremover.
Det skal graves ny fiberkabel til NAV bygget. Kabeltraseen til ny fiber skal legges i rabatten ved Coop og det vil i denne forbindelse bli en opprensk i området.
Det vil bli etablert grøntareal (plen) når arbeidet er ferdig.

I forbindelse med dette vil det bli noe begrenset fremkomlighet i det aktuelle området.


Publisert: 30.01.2020 10:13
Sist endret: 30.01.2020 10:15