Grenland brann & redning - Pressemelding

Innhold

Vi har gleden av å meddele at Grenland brann & redning etableres og realiseres fra 1. januar 2020. Det er by- og kommunestyrene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn kmmune somhar vedtatt en felles brann- og redningsberedskap. Den nye organisasjonen vil hovedsaklig dekke 3 kommuner med et areal på over 1532 kvadratkilometer. Den nye organisasjonen består av 110 ansatte fordelt på 3 hovedbrannstasjoner og blir dermed det mest slagkraftige brannvesenet i Telemark.

Grenland brann & redning etablerer seg som et interkommunalt selskap (IKS). IKS - et etableres formelt innen 1. januar 2020 og skal frem til 2021 utvikle den nye brannorganisasjonen. Brannordningen i Bamble og søndre Porsgrunn vil ikke bli effektuert før ny brannstasjon er ferdigstilt med en operativ døgnkasernert styrke på Grasmyr. Et interkommunalt selskap sørger for at alle deltakerkommunene i samarbeid har en demokratisk påvirkning og dermed styring med den nye brannorganisasjonen. Et IKS er også den mest hensiktsmessige samarbeidsmodellen for videre utvidelse av organisasjoen og deltagelse fra flere kommuner.

På jobb for et tryggere Grenland

Morten Meen Gallefos
Brannsjef
Grenland brann & redning

Hele pressemeldingen kan du lese her.

Logo Bamble Brannvesen     Logo Drangedal brannvesen     Logo Porsgrunn brannvesen


Publisert: 10.05.2019 11:45
Sist endret: 10.05.2019 12:04