HØRING - forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune og mål for forvaltning av bever 2018 - 2020

Innhold

Det har kommet en ny forskrift om forvaltning av bever. Administrasjon av beverjakta forenkles gjennom den nye forskriften, men kommunene må åpne for beverjakt på nytt gjennom en ny lokal forskrift.

Krav til fellingstillatelse og opprettelse av vald for å jakte bever, faller bort. Kommuner som åpner for jakt skal fastsette et mål for bærekraftig forvaltning av bever. Kommunen kan deretter åpne for jakt i hele eller deler av kommunen i et bestemt tidsrom, innenfor den jakttiden som er fastsatt av Miljødirektoratet.

Drangedal kommune v/ Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har vedtatt å legge forslag til lokal forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune og mål for forvaltning av bever 2018 – 2020 ut på høring.

Høringsfrist er satt til 7. januar 2018

Eventuelle innspill til høringen sendes:

Post:     Drangedal kommune, Postmottak, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal

E-post: postmottak@drangedal.kommune.no

 

Høringsdokumenter finner du her:

Forslagt til forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal Kommune

Mål for forvaltning av bever (forslag)

Saksutskrift - ny forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal Kommune.

 

 

 


Publisert: 19.12.2017 08:05
Sist endret: 19.12.2017 08:11