Høring - forslag til ny forskrift for vann og avløp

Innhold

Ny forskrift for vann og avløp gjeldende for Drangedal kommune ble ved en inkurie sendt til høring uten politisk vedtak den 16.11.2018. Kommunen velger derfor å legge forslag til ny forskrift ut på nytt. Det er kun minimale endringer fra 16.11.2018.

Formannskapet vedtok den 23.04.2019 å sende på høring forslag til ny forskrift for vann og avløp Drangedal kommune.

Hjemmel: Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) § 16-1 andre ledd.

Forslag til ny forskrift er utarbeidet av Drangedal kommune i samarbeid med EviDan Momentum AS. 

Høringssvar kan sendes postmottak@drangedal.kommune.no eller til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

Høringsfrist er satt til 24.06.2019.

Høringsbrev fra Drangedal kommune

Følgebrev forslag til ny VA forskrift for Drangedal kommune

Forslag - Forskrift om vann og avløpsgebyr, Drangedal kommune, Telemark


Publisert: 13.05.2019 10:27
Sist endret: 13.05.2019 10:44