Høring - forslag til samfunnsplan Drangedal kommune 2019-2029

Innhold

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-14 har formannskapet vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2029 ut til offentlig høring og ettersyn.

Her finner du forslaget til samfunnsplan med handlingsdel


Publisert: 25.04.2019 13:32
Sist endret: 25.04.2019 13:34