Høring-Mål og retningslinjer for forvaltining av hjortevilt og bever i Drangedal kommune 2021-2013

Innhold

Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø har i møte 11.02.2021 vedtatt å legge forslag til mål for forvaltning av hjortevilt og bever i Drangedal kommune 2021 – 2023 ut til høring.

Høringsfrist er satt til 14. mars 2021.

Utsatt høringsfrist: Høringsfrist for mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt og bever i Drangedal 2021-2023 utsettes til 14. mars 2021.

Eventuelle innspill til høringen sendes til

Post: Drangedal kommune, Postmottak, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal kommune

Epost: postmottak@drangedal.kommune.no

Forslag til mål for forvaltning av hjortevilt og bever finner du her (pdf)


Publisert: 15.02.2021 13:42
Sist endret: 15.02.2021 13:49