Høring - ny forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder

Innhold

 

Nå har du muligheten til å uttale deg om forskrift om folkevalgtes rett til godgjøring og velferdsgoder, Drangedal kommune, Vestfold og Telemark.

Drangedal kommunestyre vedtok i sak 92/20 den 15.10.2020 å legge forskriften ut på høring.

Kommunelovens kapitel 8 krever at bestemmelser om godtgjøring skal vedtas i forskrift. Forslaget har høringsfrist 09.12.20. Alle kan komme med høringssvar. Svar sendes til postmottak@drangedal.kommune.no eller til Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

 

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Drangedal kommune.


Publisert: 28.10.2020 12:28
Sist endret: 28.10.2020 12:31