Høring av konsesjonssøknad for Buvasselva kraftverk

Innhold

Drangedal kommune har mottatt søknad fra Drangedal everk om konsesjon til å bygge Buvasselva kraftverk i Drangedal og Nissedal kommune og søknaden er sendt på høring. Etter endringene fra 01.01.2018 faller søknaden inn under kommunens myndighet etter vannressursloven §64, jf. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker § 1 tredje ledd. Søknaden om konsesjon for kraftverk i Buvasselva skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8.

Eventuelle spørsmål til søknaden kan rettes til Everksjef Jan Gunnar Thors på telefon 35997081/92869129 eller ved e-post jan.gunnar@drangedaleverk.no

Høringsuttalelser sendes til postmottak@drangedal.kommune.no eller til Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal, så snart som mulig og senest innen 13.desember 2019.

Det vil bli avholdt en befaring av Drangedal everk torsdag 7.november. Ved ønske om deltakelse kontaktes Christina Fink på telefon 454 22 731 eller ved e-post chrstina.fink@drangedal.kommune.no

Konsesjonssøknad Buvasselva


Publisert: 30.10.2019 09:18
Sist endret: 30.10.2019 09:33