Høring navnesak Sandnes/Sannes

Innhold

Drangedal kommune ber om innspill til navnesak Sandnes/Sannes

Generelt om navnehøring:

Saken sendes ut på offentlig høring via annonsering på kommunes hjemmeside og i lokalavisen.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis til mailto:postmottak@drangedal.kommune.no

Referanse til saken påføres: 16/02852 Navnesak Sandnes/Sannes

Dersom du ikke har anledning til å innsende uttalelse elektronisk sendes brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

Frist: 15.10.20

Utdrag fra stadnamnlova § 7:

Kommunen vel namn på og vedtek skrivemåten på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, kommunale anlegg o.l. og vedtek skrivemåten av offisielle adresser. (…) Statens kartverk vedtek skrivemåten av gardsnamn, bruksnamn, seternamn, naturnamn, namn på reinbeitedistrikt, namn på statlege anlegg o.l. dersom ikkje anna er fastsett i lov eller forskrift.

Angående høringsuttalelser følger det av stadnamnlova § 8 at følgende har rett til å uttale seg:

  • Eigaren eller festaren har rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn. Eigaren eller festaren har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn, når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet.
  • Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv.
  • Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som gjeld område som femner om meir enn ein kommune.
  • Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til.

 

Underskrevet vedtaksreferat gjennopptaking Sandes

Oppstart av navnesak

Sandnes-Sannes i Drangedal


Publisert: 20.08.2020 14:40
Sist endret: 20.08.2020 14:58