Høring og offentlig ettersyn - Laukfjell Hytteområde

Innhold

Høring og Offentlig ettersyn, Laukfjell Hytteområde

Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø har i møte 11.03.2021 vedtatt å legge Laukfjell Hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Hensikten med planen er å lage en samlet plan for hele Laukfjell. Planområdet er en sammenslåing, samt en utvidelse av arealene som omfatter del av eiendommen gbnr 45/1. Gjeldende planer Fjellmannmyr og Gautefall Panorama - Laukfjell oppheves.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Drangedal kommune, avd. for plan, næring og utvikling innen 30. april 2021

Dokumenter i saken finner du her


Publisert: 16.03.2021 20:01
Sist endret: 16.03.2021 20:04