Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Tømmeråsen

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 10, legges forslag til detaljreguleringsplan for Tømmerås massetak med bestemmelser, planbeskrivelse og plankart ut til høring og offentlig ettersyn.
Frist for innspill settes til 6 desember 2018.

Eventuelle spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til saksbehandler: M Straume, tlf 35 99 70 40 eller på e-post: mss@drangedal.kommune.no

Vedtak: Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan - Tømmeråsen
Reguleringsbestemmelser Tømmerås massetak 
Planbeskrivelse Tømmerås massetak
Tømmerås massetak-arealtabell
Tømmerås plankart 

 

 

 

 


Publisert: 29.10.2018 13:43
Sist endret: 29.10.2018 14:02