Høring og offentlig ettersyn planprogram for KDP-Drangedal sentrum

Innhold

Følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL), varsles det at   Drangedal kommune igangsetter arbeid med kommunedelplan for Drangedal  Sentrum.
Planområdet utvides til å omfatte bebyggelsen i Kjeåsen og  Gudbrands.

*Høring og offentlig ettersyn planprogram for KDP-Drangedal Sentrum.
*Vedtak
*Planprogram, forslag til politisk behandling
*Planavgrensning/varslingsgrense

 Samtidig varsles det at forslag til planprogram legges ut  på høring og offentlig ettersyn med frist for uttale 6. desember 2018.

 


Publisert: 29.10.2018 15:17
Sist endret: 29.10.2018 15:21