Høring Trafikksikkerhetsplan for Drangedal kommune 2019-2022

Innhold

 

Med hjemmel i plan-og bygninsloven § 11-14, har Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø vedtatt å legge forslag til Trafikksikkerhetsplan Drangedal kommune 2019-2022 med handlingsdel ut til offentlig høring og ettersyn. Høringsfristen er satt til 8. juli 2019. På grunn av ferieavvikling utsettes fristen til 1. august.

Høringsinnspill sendes på e-post til Postmottak@drangedal.kommune.no eller per brev til Drangedal Kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal og merkes med "Trafikksikkerhetsplan"

Her finner du trafikksikkerhetsplan for Drangedal kommune 2019-2022


Publisert: 04.06.2019 13:02
Sist endret: 04.06.2019 13:07