FORBUD MOT BRUK AV ALL ÅPEN ILD

Med bakgrunn i det ovenfor nevnte fatter brannsjefene vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn kommune.

Innhold

 Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 23. mai 2018 kl. 14:00 og inntil situasjonen endrer seg. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, innføres forbud mot bruk av åpen ild i innmark. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i de overnevnte kommuner. Brannsjefene har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.

Det betyr:
•Det er ikke lov å tenne bål og grill i strandsonen eller i nærheten av skog, mark og innmar
•Det er ikke lov å tenne opp bål på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bålplassene
•Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål
•Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak
•Det er ikke lov å brenne i bålpanne i egen hage.

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann. Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor fare for brann i gress og annen vegetasjon.Forbudet gjelder inntil forbudet blir opphevet. Brannsjefene oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden. Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.
Brannsjefen i:
Bamble – Jørn U. Tveten
Drangedal – Bård Bråthen
Porsgrunn – Morten Meen Gallefos
Kragerø – Anne Lise Lønne


Publisert: 23.05.2018 16:28
Sist endret: 23.05.2018 16:32