Innskjerping av totalforbud

Oppdatert 13.07.2018 fra kl 08.00

Innhold

Innskjerping av totalforbudet mot bruk av all åpen ild.

Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark.

Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3. Oppdatert 13.7.2018 fra kl. 08.00.

Skogbrannfaren Østafjells er nå meget stor. Brannsjefene har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.

Les mer her om totalforbudet


Publisert: 13.07.2018 10:36
Sist endret: 13.07.2018 10:46