Jordskiftemeddommere, lagrettemedlemmer og meddommere til domstolene

Innhold

Valgnemndas forslag til meddommere for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 er lagt ut på servicekontoret til alminnelig ettersyn.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget oppfordres om å melde det til kommunen innen 18.06.2020.


Publisert: 02.06.2020 15:19
Sist endret: 02.06.2020 15:20