Kommunale tomter

Innhold

 

Boligtomter for salg i Drangedal kommune

Har du en drøm om å bygge? I Drangedal har du muligheten!

Drangedal kommune har utarbeidet en oversikt som tar for seg ledige kommunale tomter i kommunen som er regulert til boligformål. Oversikten viser tomter som er helt klare, og tomter som vil kreve at flere er interessert i å bosette seg i det aktuelt området for å kunne ferdigstille arbeid som trengs, for eksempel vei eller vann og avløp.

Klikk her for å lese mer og se oversikten


Publisert: 16.09.2020 12:30
Sist endret: 16.09.2020 12:32