Kommunalt næringsfond 2018

Innhold

Drangedal kommune ønsker søknader til kommunalt næringsfond 2018.

Søknadsfrist er 1.juni.

Tiltaket det søkes om støtte til skal føre til ny virksomhet og ha en sysselsettingseffekt. Søknad må kunne innvilges innenfor EØS-regelverket.

Søknaden skal leveres elektronisk på regionalforvaltning.no.

Ta kontakt med Drangedal Næringshage før du starter, og underveis i søknadsprosessen. Kontakttelefon er 984 12 859. 

Mer informasjon om kommunalt næringsfond finner du her


Publisert: 19.03.2018 09:50
Sist endret: 19.03.2018 09:53