Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026

Innhold

Arealdelen er en del av kommuneplanen og er en arealplan for Drangedal kommune. Arealbruken den viser er i tråd med den ønskede samfunnsutviklingen for kommunen.

17 november vedtok kommunestyret i sak 82/16 kommuneplanens arealdel 2015-2026. Planen består av plankart, bestemmelser med retningslinjer og planbeskrivelse. Plandokumentene gir rammer for forvaltning og planlegging av arealer og for søknad om tiltak.

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealplaner og tiltak. 

Følgende kommunedelplaner gjelder sammen med kommuneplanens arealdel: 

- Kommunedelplan for Toke, vedtatt 30.08.2011 

- Kommunedelplan for Gautefall, vedtatt 18.05.2006 

Arealer til næringsformål og spredt utbygging av bolig i LNF med tilhørende bestemmelser gjelder foran kommunedelplan for Toke, vedtatt 30.08.2011. 

Kommunedelplanene suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende tema ike er behandlet i kommunedelplanene. 

Plandokumentene: 

Vedtak

Plankart

Bestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse


Publisert: 24.11.2016 14:15
Sist endret: 24.11.2016 14:23