Legevakt Drangedal kommune

Fra 1. september inngår Drangedal legevaktsamarbeid med Skien kommune

Innhold

Drangedal inngår fra 1. september 2020 legevaktsamarbeid med Skien kommune.

Trenger du å kontakte legevakten?

  • Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevakten. Døgnbemannet telefonnummer
  • Oppmøtested for legevakten er Ulefossvegen 55, inngang på baksiden ved Sykehuset Telemark i Skien

Legevakten i Skien tilbyr øyeblikkelig hjelp utenfor fastlegenes kontortid.  

Åpningstider
Hverdager 16.00 - 08.00
Helger og høytider åpent hele døgnet

På legevakten treffer du sykepleiere og leger som har vakt. Fastlegene i de ulike samarbeidskommunene deler vaktene mellom seg.

ER DET AKUTT OG DET STÅR OM LIV, RING 113

Her finner du mer informasjon om legevakten i Skien kommune

Her finner du legevakten i Skien

Kartutsnitt legevakt Skien

 

Befolkningsvarsling via sms

Drangedal kommune har et varslingssystem der innbyggerne kan bli varslet via sms om det for eksempel er et vannledningsbrudd og det er behov for å koke vannet. Avsender vil være "Drangedal". Dette systemet kan også brukes dersom vi har behov for å sende ut enkel informasjon til alle innbyggerne i Drangedal. Vi vil sende ut en sms til alle innbyggerne i Drangedal torsdag 27. august kl 10 med informasjon om overgang til ny legevakt.

For å motta sms fra Drangedal kommune må du ha din folkeregisterete adresse i Drangedal. Om du har din registrerte adresse i Drangedal og ikke mottar sms fra kommunen, så kan du gjøre følgende:

  1. Logg deg inn på innbyggerportalen til Drangedal kommune, følg anvisningene og legg inn navn, adresse og mobilnummer.
  2. Om du ikke får dette til, ta kontakt med kommunens servicekontor på 35 99 70 00 og de vil ta imot ditt navn, adresse og mobilnummer. Du vil så bli lagt inn i systemet manuelt.

Om du er bosatt utenfor Drangedal, men for eksempel har hytte her eller foreldre som bor her, så kan du også registrere deg via vår innbyggerportal og du vil kunne motta informasjon fra kommunens om gjelder for adressen der hytten er eller dine foreldre bor.


Publisert: 25.08.2020 08:59
Sist endret: 25.08.2020 09:14