Melding om vedtak, fastsettelse av planprogram for Områdeplan for Neslandsvatn sentrum.

Innhold

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 25.10.2018 sak 49/18

Følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling:
Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 9 fastsettes planprogram for områdereguleringsplan for Neslandsvatn sentrum.
Plan program i forbindelse med områdeplan for Neslandsvatn sentrum, planid: 20180003 fastsettes.
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger 6, blir fastsatt planprogram sendt til den som har gitt uttalelse til forslaget. De får også tilsendt kopi av saksframlegget.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages
Fastsatt planprogram og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens servicekontor,

Vedtak om fastsettelse av planprogram for områdeplan for Neslandsvatn sentrum.
Planprogram


Publisert: 15.11.2018 10:28
Sist endret: 15.11.2018 10:35