Midlertidig engasjement av alkohol og tobakk kontrollører

Innhold

Drangedal kommune skal engasjere alkohol – og tobakk kontrollører for perioden 01.07.2019 til 30.06.2021 med mulighet for forlengelse.Kontrollørene skal føre kontroll med alkoholomsetningen på salgs- og skjenkesteder samt utføre tobakktilsyn.Kontrollarbeidet forutsettes utført av personer/firmaer med kunnskap og erfaring fra slik kontrollvirksomhet.

Utfyllende informasjon om oppdraget fås ved henvendelse til Marianne Storbukås på tlf. 970 12 459.

Frist for innsending av evt. tilbud settes til 21.02.2019.


Publisert: 28.01.2019 12:46
Sist endret: 28.01.2019 12:58