Nå kan du søke om midler fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Innhold

Fylkets trafikksikkerhetutvalget (FTU) disponerer en halv million kroner som skal gis ut i 2020.

Kandidatene som blir vurdert kan være både velforeninger, organisasjoner og enkeltpersoner, som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet sitt.

Hovedkriteriet er at innsatsen som blir lagt ned, skal være et trafikksikkerhetstiltak i eget nærmiljø.

Krever egeninnsats
Støtten til hvert enkelt tiltak, er maksimalt 50 000 kroner. Betingelsen er også slik at støtten som ytes, kan finansiere 60 prosent av kostnadene av tiltaket. Den som søker, enkeltperson eller organisasjon, må selv være med i prosjektet i form av egeninnsats eller annet som tilsvarer de resterende 40 prosent av kostnadene.

Mer informasjon finner du her

Mer informasjon om FTU og søknadsskjema finner du her

 


Publisert: 20.08.2020 11:21
Sist endret: 20.08.2020 11:27