Nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

Innhold

Innbyggerne i Vestfold og Telemark fylke deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

- Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.

- Undersøkelsen «Helse og sykdom» vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professoren.

Fra og med onsdag 2. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Vestfold og Telemark fylke motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

- Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige! understreker professor Gram.

Kontakt oss:

Fakta:

  • Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer.
  • Undersøkelsen retter seg mot 11.000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet og har et registrert mobilnummer.
  • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd
  • Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforkning, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.
  • Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og Kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag, Fylkesundersøkelsene, 40 års undersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen 

Publisert: 03.10.2019 14:01
Sist endret: 03.10.2019 14:10