Nedetid matrikkel og grunnbok

Innhold

Kartverket er gjort oppmerksom på at det har oppstått misforståelser rundt tidspunkt for stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019, som følger av kommune- og regionreformene.

 

Kartverket presiserer:

  • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.
    • Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020

 

  • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.
    • Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden 

 

Les mer om dette her på kartverket


Publisert: 04.11.2019 12:07
Sist endret: 04.11.2019 12:13