Ny tilskuddsordning til aktiviteter og arrangementer i sommer

Med en ny tilskuddsordning ønsker vi å stimulere til at det blir lagt til rette for flere aktiviteter, arrangementer og tiltak i Drangedal i sommer. Ordningen retter seg mot tiltak i perioden 16. juni til 20. august. Alle kan søke og søknadsfrist er satt til 20. mai.

Innhold

Drangedal kommune har som målsetting å ha et bredt og variert kulturtilbud i hele kommunen gjennom hele året. Ordningen “Tilskudd til sommeraktiviteter i Drangedal 2017”, skal stimulere til at aktivitet og variasjon i kulturtilbudet totalt sett øker i skolenes sommerferie.

En ønsket effekt av ordningen er at den skal stimulere til å skape gode tilbud til alle, i skolenes sommerferie: 16. juni t.o.m. 20. august. Vi ønsker her å bidra til at det også skal stimuleres til å sette i gang større arrangementer og aktiviteter som kan ha en attraksjonsverdi og interesse for hele Drangedal kommune, men også utover kommunens grenser.

Hvem kan søke?

Alle oppfordres til å søke, men men det forutsettes at tiltakene finner sted i Drangedal kommune og er av kulturell art.

"Sommer i Drangedal"

Tilskuddsordningen faller inn under “Sommer i Drangedal”. Det er nedsatt en egen bredt sammensatt komité bestående av representanter fra Drangedal kommune,  Drangedal sparebank, Teletur, privatpersoner og ulike lag/foreninger i kommunen. Denne komitéen er satt til å forvalte ordningen. I tillegg til å stimulere til etablering av nye tiltak, vil komitéen arbeide for tilgjengeliggjøring gjennom å bidra til markedsføring av det som skjer innenfor perioden (16/6-20/8) og koordinere det som planlegges.

Ordningen har eget søknadsskjema (last ned) og søknadsfrist er satt til 20. mai.
Send inn søknad til: postmottak@drangedal.kommune.no

Spørsmål knyttet til ordningen kan rettes til Drangedal kulturkontor v/Johnny G. Stene (977 78 195) evt. jgs@drangedal.kommune.no


Publisert: 28.04.2017 16:49
Sist endret: 28.04.2017 17:20