NYE REGLER OM BETALING AV SKATT OG ARBEIDSGIVERAVGIFT FRA 1. JUNI

Innhold

Skatteoppkreveren har besluttet at skatte- og avgiftskrav ikke lenger kan betales kontant ved kommunehuset fra og med 01.06.2018.

Det har tidligere vært anledning til å betale skatt og arbeidsgiveravgift kontant ved kommunehuset i henhold til skattebetalingslovens § 9-1 (1) ledd. Dette er en ordning som har vært svært lite brukt i de senere år, de fleste foretrekker å betale via bank.

1. januar 2017 ble imidlertid § 9-1 (1) ledd endret "Skatte- og avgiftskrav skal betales ved overføring av beløpet til innkrevingsmyndighetenes konto, med mindre innkrevingsmyndighetene har akseptert betaling med kontanter".

På denne bakgrunnen har skatteoppkreveren besluttet at skatte- og avgiftskrav ikke kan betales kontant ved kommunehuset fra og med 01.06.18.

Med hilsen

Skatteoppkreveren i Drangedal

Linda Sleipnes
Skatteoppkrever


Publisert: 01.06.2018 11:03
Sist endret: 01.06.2018 11:06