Offentleg høyring: Framlegg til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Innhold

Drangedal kommunestyre har vedteke å endre forskrift for vann- og avløpsgebyr i Drangedal kommune.
* Saksutgreiing til kommunestyret.
* Gjeldande forskrift.
* Framlegg til ny forskrift (endringar er merka med gult).
Eventuell merknader til framlegget sendast postmottak@drangedal.kommune.no                       

Høyringsfrist er 4. desember 2017

Kontaktperson: Seniorrådgjevar Arne Ettestad, epost: ae@drangedal.kommune.no


Publisert: 18.11.2017 12:08
Sist endret: 18.11.2017 12:16