Offentlig høring av detaljreguleringsplan for G/S veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid 20160001

Drangedal kommune, hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø vedtok 24.08.2017 (sak 29/17) iht. plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til detaljregulering for G/S veg, Bø Landhandel-Tørdal skule ut til offentlig ettersyn i perioden 1. september 2017 til 16. oktober.

Innhold