Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler

Innhold

 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 17-4 blir det med dette kunngjort oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Drangedal kommune og aktuelle grunneiere/utbyggere i hytteområdene Laukfjell, Midtstrandlia, Lia og Bratsbergheia på Gautefallheia, samt Holte Gård.

Forhandlingene vil omfatte utbygging og drift av vann- og avløpsinfrastruktur (VA) frem til og evt. innenfor de enkelte områdene. Formålet er å kunne bidra til å gi et VA-tilbud for områdene via det kommunale VA-anlegget for Gautefallheia.

Utkast til utbyggingsavtale vil legges ut til offentlig ettersyn når den enkelte avtale er fremforhandlet.

Spørsmål og innspill kan sendes til postmottak@drangedal.kommune.no og merkes «Innspill til utbyggingsavtaler»


Publisert: 03.02.2019 11:15
Sist endret: 03.02.2019 11:17